Internet is belangrijk in ons dagelijkse werk en leven. De hoeveelheid data die we via internet versturen neemt snel toe. Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw en onderwijs en bedrijfsleven stellen hoge eisen aan de netwerken. Maar hoe krijg je dat juist ook in de kleinere dorpen geregeld?

Vorige maand organiseerde de gemeente in Yde een informatiebijeenkomst over het onderwerp: Snel Internet. Tijdens deze avond gaven Jan Visser van bewonersinitiatief De Kop Breed enĀ  Rienus Ferwerda namens ECO-Oostermoer uitleg over hun initiatieven. De kwartiermaker van de provincie Evert Blansjaar gaf uitleg over de mogelijkheden die de overheid biedt.

Heeft u interesse kijk dan ook op:
www.verbinddrenthe.nl
www.oostermoerverbindt.nl
www.dekopbreed.nl

 

delen-verbinddrenthe

Breedband: ook in ons dorp?!